Det finns många tips och guider för de som vill minska i fett och öka i muskler. Samtidigt finns det inte någon annan väg till bra fysik än att satsa hårt och köra! Kroppen kan ibland verka motarbeta dig i arbetet för att nå större muskelmassa men genom att fokusera på näringsintag och träning kan du nå riktigt bra resultat. Att underhålla den muskelmassa man redan byggt upp kräver mindre ansträngning än man kan tro men för att behålla en anabol fas och nå framsteg, behöver kroppen utmaningar!

Träna, ät, sov, repetera

Det finns flera olika skolor när det kommer till frågan om hur mycket man skall träna olika muskelgrupper. En tumregel för att minska skaderiskerna är att låta varje muskelgrupp få minst 24 timmars vila mellan ansträngningarna. Detta bygger på en urgammal sanning om att det inte är på gymmet du växer. Det är vid återhämtning mellan passen du får de riktiga resultaten. För att kroppen skall klara av uppbyggningsprocessen och den hypertrofi du strävar efter, behöver den rikligt med näring och vila. Tillgodose dessa behov och träna till max varje gymdag. Det är ett enkelt sätt att bygga muskler oavsett vilket syfte det är med träningen. Vissa vill bygga en massiv kropp och fokuserar på muskelvolym när andra vill öka uthållighet och råstyrka. Hur du än tränar är det viktigt att komma ihåg grundmetoden. Träna, äta, sova, repetera.

Hur ofta?

Att gå till gymmet kan vara svårt i början och är en rutin som behöver upprätthållas med stor viljestyrka. När du tränat under några veckor kommer detta för många bli en självklar del av dagen och någonting man längtar till! Det är inte för inte som många stegar upp antalet gymdagar redan efter någon månads träning. Resultaten blir naturligtvis bättre när man belastar musklerna oftare, men det ger också en möjlighet att dela upp muskelgrupperna och fokusera på olika delar vid varje tillfälle. Har man inte tid eller ork att gå till gymmet flera dagar i veckan, kan man följa program om 2-dagars, eller tredagars-split. Detta betyder att man delar upp kroppen i två områden där man tränar en del/besök. Kanske är en klassisk indelning överkropp-ben någonting som funkar för dig?

När man vill träna mer specifika muskelgrupper kan man välja att jobba med antagonister eller sammankopplade muskelgrupper. Att kombinera rygg med biceps och bröst med triceps är vanligt. Det kan vara en utmaning att isolera muskelgrupperna tillräckligt för att inte belasta samma muskelgrupp flera dagar i veckan med för kort mellanrum men över tid lär man sig hur man isolerar och får bra muskelkontakt.

Fria vikter

Det är individuellt hur man väljer att träna och det är inte alla som trivs med att börja köra fria vikter. Dock kommer en rad bra effekter av just dessa. När man sitter i en maskin är det enlare att isolera muskelgrupper men det blir en precis belastning som kan bli allt för isolerad. Vid pecs-träning (bröst) stabiliserar triceps, lats och kappmusklerna vikten. Detta ger en naturlig koppling mellan musklerna och stärker kroppen. Dock är isoleringen viktig så denna balansgång får man aktivt jobba med när man vill träna.

Här kommer du att kunna ta del av flera bra tips som rör träning och muskelbygge. Välkommen till en webbplats för byggare och träningsintresserade!