En hälsokontroll kan ha överkomliga – eller betydligt högre avgifter. Det handlar uteslutande om vad som ingår i kontrollen och vad man därmed kontrollerar. Som kund bör man alltså först och främst avgöra vad man vill ha kontroll på och sedan betala utifrån det. Vi tar några exempel från en större klinik i Stockholm som erbjuder hälsokontroller och liknande undersökningar. Även om Stockholm generellt ligger något högre i prisläge än övriga landet bör dessa priser kunna ses som tydliga exempel. För snabb hälsokontroll är denna sida erkänd för sin effektivitet. De erbjuder även läkarintyg högre behörighet i Stockholm.

Omfattning

I likhet med andra hälsokliniker i Stockholm erbjuds i detta fall tre olika nivåer på hälsokontroller. Vad som ingår i de olika nivåerna kan självklart variera mellan olika klinikerna. I en liten hälsokontroll ingår ofta blodtryck, blodvärde, en enklare kroppsundersökning och exempelvis syntest. Det är även vanligt med glukoskontroll. Kostnaden blir då lite drygt 1000 kr. I en medelstor hälsokontroll kan det tillkomma olika urinprover och även EKG-kontroller. Nu ökar priset därmed till ca 1500 kr. En stor hälsokontroll brukar vara mest prisvärt. I detta fall ingår över 20 olika prover, syn- och hörseltest, EKG samt spirometri. Detta alltså utöver vad som ingår ovan.

Kroppscanning eller andra tillval

Vad som innefattar en hälsokontroll kan alltså variera och det gäller även kring vilka tilläggstjänsten som kan bokas. Ett exempel är kroppsscanning vilket är en av de dyraste kontroller som kan ske. För 20 – 40 000 kr scannas hjärna, blodkärl m.m. för att man ska hitta förstadier till tumörer eller annat som kan ligga till grund för vissa sjukdomar. Finns oro för cancer kan alltså en kroppsscanning bokas. Det är däremot få kliniker som har detta. Har man oro för en viss kroppsdel kan istället MR-röntgen bokas för exempelvis huvud eller ländrygg. Detta kostar ca 5000 kr.

Jämföra priser?

Prisexemplen ovan är tagna från en och samma klinik i Stockholm. Men det finns relativt många kliniker i storstäderna att välja på. Därmed kommer även mycket olika prisnivåer hittas. Det kan vara lönsamt att jämföra priserna hos de olika klinikerna men först och främst bör man söka efter en klinik med gott rykte.

Vad kostar en hälsokontroll?